Επικοινωνία

.

Διεύθυνση
GSA CULTURAL PRODUCTIONS LTD
Λευκωσία - Κύπρος

Τηλέφωνο
+357 96489941 

Email
solomontos@gmail.com / gsa.culturalproductions@gmail.com

https://www.facebook.com/people/Poetry-MOVES-International-Festival/100093421186310/