OPEN CALL - PhOETRY II

A Unique Photography Competition! Amateur and Professional Photographers are welcome to take part 

OPEN CALL - PhOETRY II

PhOETRY ΙΙ - ΧΧΙΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ|POEMS

A Unique Photography Competition!

Amateur and Professional Photographers are welcome to take part


ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

(please scroll down for english)

Προκήρυξη & Όροι Διεθνούς Διαγωνισμού Φωτογραφίας 2024 

PhOETRY II 

Διοργανωτής: GSA Cultural Production LTD P

Υποστηρικτές: Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται με την στήριξη του Χορηγικού Προγράμματος Φεστιβάλ Τεχνών ΚΥΠΡΙΑ του Υφυπουργείου Πολιτισμού και της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου (ΦΕΚ) 

 Έναρξη του Διαγωνισμού 29 Απριλίου 2024 

 και λήξη (τελευταία ημέρα υποβολής φωτογραφιών) 12 Ιουλίου 2024, ώρα 23:59 

Οι φωτογραφίες θα στέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνη: gsa.culturalproductions@gmail.com


Οι φωτογράφοι καλούνται να αποστείλουν φωτογραφίες τους εμπνευσμένες από ποίηση που έχει φέτος θεματική τα ΠΑΡΑΘΥΡΑ: Τα παράθυρα ως μοτίβα και πηγές φωτός, ως προσμονή, ως ελπίδα, ενατένιση ή μελαγχολία, το παράθυρο σαν πλαίσιο για την εξερεύνηση του κόσμου και του εαυτού μας και ως κατώφλι μεταξύ δύο κόσμων. 

Παράλληλη χρήση των δύο μέσων: Η Ποίηση και η Φωτογραφία συνδιαλέγονται και επικοινωνούν, τέμνονται και συνυπάρχουν. Οι φωτογράφοι μπορούν να αφήσουν την φαντασία τους ελεύθερη, επιτρεπτή φωτογραφία έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, επεξεργασία φωτογραφίας υψηλής τεχνικής επίσης επιτρεπτή. 

 Τα 22 ποιήματα που έχουν επιλεχθεί από το Φεστιβάλ και θα χρησιμοποιηθούν για «διάλογο» με την φωτογραφία βρίσκονται σε ξεχωριστό φάκελο της ιστοσελίδας: PhOETRY ΙΙ - ΧΧΙΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ|POEMS

Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους και διεξάγεται με τους πιο κάτω όρους: 

Κανόνες και όροι του Διαγωνισμού 

- Οι φωτογραφίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά αρχικά σε χαμηλή ανάλυση σε μορφή JPEG με τη μεγαλύτερη διάσταση 1920 pixels στα 96dpi. Κάθε φωτογράφος μπορεί να στείλει μόνο μέχρι 5 φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες που θα σταλούν μπορεί να είναι όλες εμπνευσμένες από ένα ή περισσότερα ποιήματα, που βρίσκονται στο φάκελο της ιστοσελίδας: PhOETRY ΙΙ - ΧΧΙΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ|POEMS 

- Στον τίτλο της ηλεκτρονικής φωτογραφίας που θα σταλεί, θα πρέπει να υπάρχει το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου, ο τίτλος ή ο πρώτος στίχος του ποιήματος και το όνομα του ποιητή. 

 - Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι όλες πρωτότυπες και πνευματική ιδιοκτησία του φωτογράφου. Φωτογραφίες που υποβλήθηκαν σε άλλους διαγωνισμούς και έτυχαν βράβευσης ή ανάρτησης σε έκθεση ή φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αλλού, είναι προτιμότερο να μην υποβληθούν στον διαγωνισμό αυτό. 

- Πάνω στη φωτογραφία, δεν πρέπει να υπάρχει οποιοδήποτε διακριτικό όπως, υδατογράφημα (watermark), αρχικά, ημερομηνία, σύμβολα κλπ. - Φωτογραφίες όπου γίνεται προβολή λογοτύπων εταιριών, διαφημιστικών μηνυμάτων θα απορρίπτονται. 

- Την ευθύνη για τυχόν εικονιζόμενα πρόσωπα την έχει ο φωτογράφος. Αν κάποιος παρουσιαστεί με παράπονο θα πρέπει να λύσει την διαφορά του με τον φωτογράφο και όχι με τους διοργανωτές. 

- Στη δεύτερη φάση, οι διαγωνιζόμενοι, των οποίων οι φωτογραφίες θα επιλεχθούν, θα ενημερωθούν εντός 3 εβδομάδων μετά την τελευταία ημέρα υποβολής των φωτογραφιών και θα πρέπει από την ημέρα που θα ενημερωθούν, εντός μίας βδομάδας να στείλουν την φωτογραφία ή τις φωτογραφίες τους στο διοργανωτή σε τύπο αρχείου JPEG, με τη μεγαλύτερη διάσταση να είναι τουλάχιστον 3000 pixels στα 300 dpi, με συμπίεση 12. Επίσης μαζί με τις επιλεγμένες φωτογραφίες να σταλεί και ένα σύντομο βιογραφικό του φωτογράφου στα ελληνικά ή/και αγγλικά (200 λέξεις). 

Κριτική Επιτροπή 

Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού αποτελείται από τους 1) Ελένη Κέστα (φωτογράφος), 2) Sebough Voskeritchian (φωτογράφος), 3) Stefan Acs (γκαλερίστας/Γερμανία) 4) Nikos Karanikis (Hon. President Cyprus Photographic Society), 5) Γιώργα Σολομώντος (Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ). 

Η Κριτική Επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες φωτογραφίες ως προς την πρωτοτυπία τους, την τεχνική αρτιότητα, την αποτελεσματική σύνδεσή τους με το θέμα του διαγωνισμού. 

Επιβράβευση 

Οι καλύτερες 25 από τις υποβληθείσες φωτογραφίες που θα τύχουν της επιβράβευσης θα αποτελέσουν την έκθεση PhOETRY και θα παρουσιαστούν σε εκθεσιακό χώρο στη Λευκωσία μαζί με την Ποίηση. Η έκθεση αυτή θα αποτελεί μέρος των εγκαινίων έναρξης του Φεστιβάλ Poetry Moves International Festival 2024 και θα παραμείνει στον εκθεσιακό χώρο περίπου 10 ημέρες. Στη συνέχεια η έκθεση αυτή στοχεύει να μεταφερθεί εντός του 2024 και 2025 και σε άλλες πόλεις και οι φωτογράφοι θα ενημερώνονται. 

 Αξιολογώντας τις υποβληθείσες φωτογραφίες η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού θα απονείμει στους δημιουργούς των 3 καλύτερων φωτογραφιών τα εξής βραβεία κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της Έκθεσης που προγραμματίζεται για αρχές Οκτωβρίου: 

 1ο βραβείο: €250 - 2ο βραβείο: €150 - 3ο βραβείο: €100 

Δικαιώματα και ευθύνη 

Με την υποβολή των φωτογραφιών, οι δημιουργοί αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους ανωτέρω κανόνες και όρους του Διαγωνισμού. Όσοι από αυτούς επιλεγούν για τη φωτογραφία τους, συνολικά 25 φωτογραφίες, σύμφωνα με την απόφαση της Κριτικής Επιτροπής, παραχωρούν με δήλωσή τους, άνευ αμοιβής ή άλλης αξίωσης, κατά αποκλειστικότητα στο Φεστιβάλ το δικαίωμα προβολής της φωτογραφίας στον εκθεσιακό χώρο (εκτύπωση ή ψηφιακή παρουσίαση), συμπεριλαμβανόμενης και της δημόσιας διαδικτυακής προβολής τους και πιθανής διακίνησης της έκθεσης σε άλλες πόλεις μέχρι τέλος του 2025. Πέραν τούτου, οι 25 φωτογραφίες που θα αποτελούν την έκθεση PhOETRY ΙΙ θα παραμείνουν στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ μαζί με το βιογραφικό του εκάστοτε φωτογράφου. www.poetry-moves-international-festival.com 

Το Φεστιβάλ δεν έχει δικαίωμα να πωλήσει ουδεμία φωτογραφία. 

Εάν υπάρχει ενδιαφέρον αγοράς φωτογραφίας αυτό είναι καθαρά θέμα του φωτογράφου και του ενδιαφερομένου ατόμου. 

Προσωπικά δεδομένα 

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων φωτογράφων (ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο) θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την GSA για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο κάτω. 

Μη αποδοχή των πιο κάτω όρων σημαίνει και μη δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

- Για επικοινωνία των διοργανωτών μαζί με τον φωτογράφο αν χρειαστεί, σχετικά με τον διαγωνισμό 

- Για ενημέρωση του φωτογράφου σχετικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού OPEN CALL 

Terms and Conditions of the 2024 International Photography Competition 

PhOETRY II 

Organizer: GSA Cultural Production LTD 

 Supporters: The Competition is supported by KYPRIA – Deputy Ministry of Culture 

 and the Cyprus Photographic Society 

Opening of the Competition: 29 April 2024 

Entries must be submitted by 12 July 2024 

Photos should be sent to: gsa.culturalproductions@gmail.com 


Photographers are invited to send their photographs inspired by POETRY οn this year's theme WINDOWS: Windows as sources of light, as expectation, hope, contemplation or melancholy, the window as a framework for exploring the world and ourselves and as a threshold between two worlds. 

Parallel use of the two media: Poetry and Photography interact and communicate, intersect and coexist. Photographers should let their imagination run wild, color or black and white photography is allowed, high tech photo editing also allowed. 

The 22 poems selected by the Festival to be used for a "dialogue" with the photograph, are attached in an extra webside file: PhOETRY ΙΙ - ΧΧΙΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ|POEMS

The Competition is open to all amateur and professional photographers and is conducted under the following conditions: 

Terms and conditions of the Competition 

- All photographs will be submitted electronically, initially in low resolution, in JPEG format with the largest dimension of 1920 pixels at 96dpi. Each photographer may only send up to 5 photos. The submitted photographs can be inspired by one or more poems, which are attached in a separate webside file: PhOETRY ΙΙ - ΧΧΙΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ|POEMS 

- The title of the e-photo sent, must include the photographer's full name, the title or first verse of the poem and the name of the poet. 

- The photographer(s) must be the author(s) of the photographs submitted in their name. Photographs submitted to other competitions that have received an award or been displayed in an exhibition, or photographs published on social media or elsewhere, should preferably not be submitted to this competition. 

- There should not be any distinguishing marks such as watermark, initials, date, symbols, etc. on the photo. 

- Photos with company logos or advertising messages will be rejected. 

- The photographer is responsible for any depicted persons. If someone presents him/herself with a complain, should resolve the dispute with the photographer and not with the organisers. 

- In the second phase of the competition, the participants whose photographs will be selected, will be notified within 3 weeks after the deadline of the competition and will have to send their photograph(s) to the organiser within one week from the day they are notified, in JPEG file type, with the largest dimension being at least 3000 pixels at 300 dpi, with compression of 12. A short biography of the photographer in Greek and/or English (200 words) should also be sent together with the selected photos. 

Jury 

The Jury of the Competition consists of 1) Eleni Kesta (photographer), 2) Sebough Voskeritchian (photographer), 3) Stefan Acs (gallerist/Germany) 4) Nicos Karanikis (Hon. President Cyprus Photographic Society), 5) Georgea Solomontos (Artistic Director of the Festival). The Jury will examine the submitted photographs in terms of their originality, technical excellence and their effective connection with the theme of the competition. 

Awards 

The best 25 of the submitted photographs that will be selected will form the PhOETRY II exhibition and will be presented in an exhibition space in Nicosia along with the Poetry. This exhibition will be part of the opening ceremony of the Poetry Moves International Festival and will remain in the exhibition space for approximately 10 days. This exhibition will most likely travel to other cities during 2024/2025 and the selected photographers will be informed accordingly. 

The Jury will offer 3 awards: 1st prize: €250 - 2nd prize: €150 - 3rd prize: €100 

Agreement to be Legally Bound by Contest Rules 

By submitting an entry in the competition, an entrant fully and unconditionally has agreed to be legally bound by the Terms and conditions of the Competition. Those whose photos are selected, according to the decision of the Jury, grant by their declaration, without any remuneration or other claim, exclusively to the Festival the right to display the photograph(s) in the exhibition space (print or digital presentation), including public online display and traveling of the exhibition until the end of 2025. In addition, the 25 photographs that will form the PhOETRY II exhibition will remain on the Festival's website along with the biography of each photographer. www.poetry-moves-international-festival.com 

The Festival has no right to sell any photograph. 

If there is an interest in purchasing a photograph, this is purely a matter for the photographer and the interested individual. 

Personal data 

The personal data of participating photographers (email address and telephone number) may be used by GSA for the purposes listed below. Failure to accept the terms below will mean ineligibility to enter the competition. 

- To contact the photographer if necessary, regarding the competition 

- To inform the photographer of the results of the competition